Bøger

Her kan du købe bøger fra forlaget cBooks.

Kirken kommer hjem - Huskirker før og nu

Af Jette Vibeke og Svend Løbner Madsen

Mange kristne realiserer drømmen om at forme deres egen kirke. De ejer ingen kirkebygninger, lønner ingen præster, og de færreste er tilknyttet et kirkesamfund. Kirken kommer hjem er baseret på 15 interviews med huskirkeledere. Bogen giver også tilbageblik i vækkelseshistorien og fortæller, hvordan mange kirkeretninger startede i hjemmene. I huskirker markerer nadveren, at det er en rigtig kirke. Ikke en ”i mangel af bedre kirke” eller en ”på vej til at blive kirke”, men en fuldgyldig kirke. Kirken er kommet hjem.

Tilbudspris kr. 100,- Køb den i ProRex' webshop her.


Hvad skal vi med kirken? - Retning, perspektiv og håb.

Af Morten Munch (red.)

Hvad skal vi med kirken? spørger mange i en tid præget af individualiseret religiøsitet. Denne bog handler om kernen i det at være kirke og forskellige måder at udtrykke denne kerne på. Ni præster fra folkekirke- og frikirkesammenhæng deler deres visioner for kirken med udgangspunkt i deres egne erfaringer og tidens udfordringer. Et tiende kapitel forsyner bogen med et efterskrift om kirkens identitet og opgave. En rød tråd i de forskellige indlæg er, at mission må være retningsgivende kirken.

Pris kr. 80,-. Køb den i ProRex' webshop her


Hvad jeg lærte af min far

Af Svend Løbner Madsen

Bogen er skrevet ud fra en serie interviews med Peter Løbner-Madsen og omhandler bl.a. tro, tilgivelse, ægteskab, børneopdragelse, menigheden, lederskab, enhed, generøsitet, mission, Israel og Jesu genkomst. Peter Løbner-Madsen har været missionær sammen med sin kone Anne-Lise i omkring 50 år og boet i Tanzania, Kenya og Israel, samt tilset missions- og udviklingsprojekter i bl.a. Uganda, Malawi og Nepal. Svend Løbner har skrevet og redigeret bogen ud fra de utallige prædikener, han har hørt sin far prædike under sin afrikanske opvækst.

Pris kr. 100,-.Køb den i ProRex' webshop her


Lille vejledning til små grupper

Af Magnus Malm

"Lille vejledning til små grupper" er en præcis og praktisk vejledning til små grupper og huskirker. Bogen giver et hudløst ærligt billede af en gruppes liv, både atmosfæren og udfordringerne. Her er redskaber, som er til at tage og føle på, så gruppen kan blive en berigelse for både deltagerne og det øvrige kirkenetværk. "Til de, der påtænker at starte en lille gruppe, vil jeg sige: Læs og studér denne bog grundigt først!", skriver Edin Lövås i forordet. Bogen er illustreret af Hans Toursie. 

Pris kr. 100,-


Kristus i verdensreligionerne

Af Svend Løbner Madsen

Hvad mener jøder, muslimer og hinduer om Jesus? Kristus og verdensreligionerne er et godt redskab til forståelse og formidling af det kristne budskab til mennesker fra andre religioner. Bogen er resultatet af fem års research i hhv. Bibelen, Koranen, Rig Veda, Upanishaderne og Bhagavad Gita. En væsentlig del af bogen er interviews med talsmænd for verdensreligionerne herhjemme, samt fortællinger om folk, som er konverteret fra de pågældende religioner til kristendommen.

Pris kr. 100,-. Køb den i ProRex' webshop her

Køb dem i ProRex' webshop